Bir vektör, basitçe, belirli bir büyüklüğü ve belirli bir yönü olan bir nesnedir. Basitçe söylemek gerekirse, bir vektör, başından sonuna kadar olan uzaklığı bu vektörün büyüklüğü olan ve yönü verilen yönü gösteren eğri yönlendirilmiş bir doğru parçası olarak görselleştirilebilir. Bu vektörün yönü de verilen yönü gösterir. Vektör koordinatları, bir şeyin konumunu veya konumunu ölçmek için bir yola ihtiyacınız olduğunda çok kullanışlıdır.

  1. Vector Apk İndir 2022
  2. Vector Apk İndir 2022
  3. Vector Apk İndir 2022
  4. What's Modded
  5. Vector Apk İndir 2021

İçerik

Vector Apk İndir 2022

Vektör koordinatları, temel olarak nesneleri olduğu kadar çok karmaşık şekilleri de tanımlayabildikleri için kullanışlıdır. Örneğin, eliptik bir eğrinin yönünü ve mesafesini bilmek istiyorsanız, ekranınızda görebilmeniz için onu bir vektöre dönüştürmeniz gerekir. Benzer şekilde, bir görüntü orometrik grafiğine bakarken, grafiği bir bütün olarak görebilmeniz için grafikteki her bir veriyi (noktayı) görüntü görüntüleme programını kullanarak bir vektöre çevirmeniz gerekir. Temel olarak, bir vektörün tanımı, bir skaler değere (konum, boyut, yön) dönüştürülebilen herhangi bir şekli içerir.

MYT Müzik – Bedava Müzik Apk İndir

Vektörlerin büyüklüğünü hesaplamaya gelince, kullanılacak iki önemli formül vardır: nokta çarpım ve çapraz çarpım. Nokta çarpım, büyüklüğü iki vektörün nokta çarpımı olarak hesaplar: ilk vektör x ekseni boyunca yönlendirilir ve ikincisi x eksenine diktir. Çapraz ürün ise bir vektör üzerinde işlem yapılırken diğerini yüzeye paralel tutarak oluşturulur. Bu formüller, herhangi iki vektörün yönlerini bulmada son derece yararlıdır.

Vector Apk
Vector Apk

Vector Apk İndir 2022

Vektörleri iki vektöre dönüştürmenin temel olarak iki yolu vardır. İlki bir skaler çarpma içerir. Bu işlem matematik ders kitaplarında * olarak belirtilir ve genellikle iki karmaşık sayıyı birlikte çarpmak için kullanılır. Diğer yol, skaler çarpmanın tam tersi olan bir vektör toplama operatörü kullanmaktır. Bu durumda, bir vektörün değeri diğerinin değeri ile çarpılır ve bir vektörün öğelerinin tüm değerlerinin toplamı olan bir skaler değer elde edilir.

World War 2 Mod Apk İndir

Bir vektörün büyüklüğü, iki vektörün nokta çarpımını bularak da bulunabilir. İki vektör farklı eksenler boyunca yönlendirilmiş olsalar bile, yine de ortak bir merkeze geldiklerini ve bu da onları lineer olarak bağımlı hale getirdiğini hatırlamak önemlidir. Daha sonra, bir vektörün her bir bileşeninin dikey yönünü (x yönü) belirlemek için ürün sembolünden (eksi işareti) yararlanarak, tek bir eksen boyunca büyüklüğü bulmak için bir nokta çarpımı kullanılır. Kullanılan formül:

Vector Apk İndir 2022

Diyelim ki rüzgar tünelinde dönen bir uçağımız var. Tünelin merkezinden kanat ucundaki uçağa olan mesafeyi ölçeceğiz. Daha sonra bu değeri, saat yönünde dönecek olan kanadın sağ tarafı ile ilişkili vektöre ekleyeceğiz ve bu vektörün büyüklüğü, uçağın ileri yönü ile kanadın ucu arasındaki açının karesinin karekökü olacak. . Örneğimizde, büyüklük şu formül olacaktır: teta – bsin(h/sin(x+rho) Grafikteki yeşil ok bu vektörün yönünü gösterir.

What's Modded

Vector Apk İndir 2021

Array

Review & Discussion

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir