Infinity Loop Sonsuz kontrol döngüsü olarak da bilinen bir sonsuz döngü, bir işlemi durmadan, tam bir sırayla tekrar tekrar gerçekleştiren bir programdır.

  1. Infinity Loop Apk İndir
  2. Infinity Loop Apk oyna İndir
  3. Infinity Loop Apk dayı İndir
  4. Infinity Loop Apk club İndir

Bilgisayar programcılığında, bir sonsuzluk döngüsü, bir dış etki yürütmeyi durdurmadıkça, yazılırken sonsuza kadar devam edecek bir dizi talimattır. Bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Bir ağdaki ödeme işlemcisinin çalışmasını kontrol edenler gibi bilinçli sonsuz döngüler durumunda, kullanıcı döngünün bilinçli olarak farkındadır ve bazen girilen bir kaydı silmek gibi döngüyü değiştirmek için adımlar atabilir. sistemin içine. Bilinçsiz sonsuz döngülerde kullanıcı döngünün farkında değildir ve kontrol ettiği bilgisayar programları döngüleri süresiz olarak çalıştırabilir.

İçerik

Infinity Loop Apk İndir

Programcının amacı, kaynak sıkıntısı çekmeden veya tükenmeden süresiz olarak çalışacak böyle bir sonsuzluk döngüsü oluşturmaktır. Bu genellikle yazılım tasarımcıları için en büyük zorluk ve en göz korkutucu görev olarak görülür. Bazı programcıların benimsediği bir yaklaşım, geri izleme adı verilen bir teknik kullanmaktır. Geri izlemede program, daha fazla genişleme için zemin hazırlamak amacıyla programın bölümlerini yeniden yazmak üzere tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın bir dezavantajı, programın belleğe taşınan bölümlerinin, geri izlemenin yürütülmesi sırasında farklı zamanlarda geri izleyici tarafından erişilebilir hale gelmesidir.

Infinity Loop
Infinity Loop

Smash Hit apk indir

Programlama dili tasarımcılarının döngü oluşturmaya yönelik iki temel yaklaşımı vardır: doğrudan ve soyut. Doğrudan bir döngü, çalıştırmak için bir talimat alan yalnızca bir döngüdür. Örneğin, biri aşağıdaki programı yazarsa:

Infinity Loop Apk oyna İndir

Sabit uzunluklu bir dizide dizin olarak n’yi kullanarak dosyalarından okur. Aradaki boşluğu atarak her dosyanın ilk satırını okur. Program daha sonra her dosyanın ikinci satırını okur ve aradaki boşluğu tekrar atar. Program dosyaları okumak için yalnızca n satır kullandığından, tüm işlem bilgisayarın belleğinin yalnızca sınırlı sayıda baytını tüketir. Bu nedenle, doğrudan döngüler çok basit, bağımsız programlar için iyidir.

Motion Ninja apk download

Infinity Loop Apk dayı İndir

Soyut bir sonsuz döngü, sonsuz sayıda ara sonuç yaratması bakımından doğrudan bir sonsuz döngüden farklıdır. Örneğin, bu sonsuz döngü, okunacak, bir sonraki dosyaya geçilecek ve üçüncü dosyanın içeriğini okunacak sonlu bir dosya listesi oluşturmak için kullanılabilir. Soyut bir sonsuz döngü kullanarak, sınırlı miktarda bellekte daha fazla iş başarılabilir. Ancak, bu tür döngü en iyi çok sayıda ara sonuçla kullanılır.

Infinity Loop Apk club İndir

Büyük bir programı programlarken, hem programcının hem de bilgisayar sisteminin döngülerin nasıl çalıştığını anlaması gerekir. Döngüler, bilgisayarda sürekli, tekrarlanabilir bir işlemin gerçekleştirilmesine izin verir. Programcıların, bir programın depolama alanı tükenmeden işini yapmaya devam edebileceği bir dizi kuralı tanımlayabilmesi ve tanımlayabilmesi gerekir. İyi programcılar, verimli programlar oluşturmak için C++ gibi karmaşık programlama dillerini de kullanabilmelidir.

Array
Share Infinity Loop Apk İndir 27, 2021
TwitterFacebookGoogle+BufferLinkedInPin ItWhatsappTelegram

Review & Discussion

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir